terug

Cookie beleid

Het cookiebeleid van deze webshpop valt onder het cookiebeleid dat wordt gehanteerd op prepaidpoint.nl. Hieronder volgt informatie over wat cookies zijn en het beleid dat gevoerd wordt met deze cookies.

Wat zijn cookies?

Als een site gebruik maakt van cookies betekent dat dat de website informatie opslaat op uw computer/uw device. De omvang van deze informatie is van kleine omvang en wordt opgeslagen in de vorm van kleine .txt files, genaamd cookies. Vaak bestaat een cookie uit identificatie gegevens (onthouden wie de bezoeker is) en gegevens ter behoeve van gebruiksvriendelijkheid (gegevens die automatisch ingevult worden).

De risico's

Het opslaan van cookies is niet zonder risico. Het is de taak van de website om de gegevens te waarborgen en te beveiligen, ook al staan deze cookies op de computer (of apparaat) van de gebruiker. In oudere browsers is het mogelijk dat andere websites cookies van ons uit kunnen lezen en dat is schending van uw privacy recht. Gelukkig laten nieuwere browsers dit niet toe. Desondanks beveiligen wij de gegevens die opgeslagen op uw computer (of apparaat). Zie hiervoor het stuk beveiliging.

Welke gegevens slaan wij op?

Er zijn een aantal gegevens die wij op uw computer opslaan tijdens uw verblijf op de website. Hier is de lijst van gegevens die wij opslaan.

cookie naam Beschrijving
mm_ppp Dit is uw sessie identificatie nummer. Wij gebruiken deze cookie om uw bestel vooruitgang te behouden zolang u de webshop gebruikt.

Beveiliging

Om uw gegevens te beveiligen, encrypten wij de gegevens die opgelsagen worden. Encryptie is een process waar informatie via een algoritme wordt omgezet in een onleesbare serie aan karakters. Deze serie karakters kan weer leesbaar worden gemaakt als men weet welke formule is gebruikt. Dit zorgt ervoor dat alleen wij de gegevens kunnen lezen. Zelfs u kunt deze gegevens niet lezen.

terug